Structura Organizatorică Spital Otelu-Rosu

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A SPITALULUI ORĂŞENESC OŢELU-ROŞU

 

 Secţia Medicină Internă                                                         50 paturi


 Compartiment Neurologie                                                      10 paturi


 Compartiment  Chirurgie Generală                                         10 paturi

din care :
- Compartiment Ortopedie şi Traumatologie                             5 paturi

Compartiment Obstetrică Ginecologie                                     10 paturi
din care :
-  Neonatologie                                                                      3 paturi


Compartiment Pediatrie                                                        15 paturi


Compartiment ATI                                                                 5 paturi

        Camera de garda

Spitalizare de zi                                                                     8 paturi
           

    TOTAL : 108 paturi

1.  bloc operator

2.  sterilizare

3.  laborator analize medicale

4.  laborator radiologice şi imagistică medicală

5.  Dispensar TBC

6.  Farmacie

 

AMBULATORIUL  INTEGRAT AL SPITALULUI

1.  Cabinet Medicină Internă

2.  Cabinet Chirurgie Generală

3.  Cabinet Obstetrică Ginecologie

4.  Cabinet Pediatrie

5.  Cabinet Oftalmologie

6.  Cabinet Neurologie

7.  Cabinet Dermatologie

8.  Cabinet Ortopedie şi Traumatologie

9. Cabinet Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 


Aparat funcţional

Laboratoarele sunt unice, deservind atât secţiile cu paturi, cât şi ambulatoriul de specialitate al spitalului.